Historia

PAMIĘTAMY O HISTORII
Pamiętamy o historii

Księży Młyn – łódzkie imperium Karola Scheiblera, „króla bawełny” – to jeden z najciekawszych zabytków przemysłowych na świecie.

 

Wokół zabudowań fabryki włókienniczej powstało samowystarczalne osiedle dla robotników z własnymi sklepem, szkołą, szpitalem, strażą pożarną i parkiem.

 

To przykład doskonale zaplanowanego „miasta w mieście”.

PAMIĘĆ ZAKLĘTA W MURACH
Pamięć zaklęta w murach

Ze współczesnej wersji tej idei czerpie Textorial Park, który w 2008 roku obudził do życia dawną fabrykę Scheiblera na Księżym Młynie. Odrestaurowane i zmodernizowane pozostałości przemysłowych zabudowań, ocalałych po dawnych magazynach bawełny (zlokalizowanych między ul. Fabryczną a Magazynową na Księżym Młynie), dały nowe miejsce pracy dla kilku tysięcy pracowników sektora nowych technologii.

Pozostałości ceglanych murów magazynu pieczołowicie odrestaurowano, uzupełniając ubytki, symbolicznie zaznaczając także bieg bocznicy kolejowej, który do dziś pozostaje czytelny.

Ceglane mury
Styl

Detale oryginalnych, żeliwnych płyt wyeksponowano w strefach wejścia do budynku magazynowego. Otwory okienne i wejściowe zyskały stalowe okiennice, a rampa metalowe balustrady utrzymane w postindustrialnej stylistyce.

historyczny budynek z cegły

Historyczny budynek z cegły zyskał również współczesną erratę. Nowy obiekt z parkingiem podziemnym wzniesiono ze współczesnych materiałów, w pełni jednak nawiązując do charakteru i klimatu poprzemysłowej zabudowy miejsca. Ceglane wątki dawnego magazynu przetworzono jako odcisk w betonowych panelach elewacyjnych o szarej barwie. Dzięki temu wyraźna pozostała proweniencja stylistyczna nowego budynku, przy zachowaniu czytelnych różnic wynikających z okresu w jakim powstawały oba obiekty.

NAPISZ DO NAS