Nowa Normalność - biura szykują się na powrót pracowników

Nowa Normalność - biura szykują się na powrót pracowników

Właściciele i zarządcy biurowców muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością. Powrót pracowników oznacza dla nich wyzwania związane z ochroną zdrowia w czasie pandemii. Łódzki Texorial Park, jako jeden z pierwszych wdrożył najnowsze rozwiązania, które mają gwarantować bezpieczeństwo przebywających w nim osób.

Jednym z etapów znoszenia ograniczeń w polskiej gospodarce jest powolne odchodzenie od pracy zdalnej. I choć eksperci przewidują, że skutki epidemii koronawirusa i obostrzenia z tym związane zostaną z nami jeszcze na długo, to firmy wprowadzają już rozwiązania, które mają przyspieszyć powrót do normalnego trybu pracy.

- Wracamy do biur, ale nie będą one już tym czym były kiedyś. Nastała nowa normalność. A w niej priorytetem są elastyczność, efektywność i przede wszystkim bezpieczeństwo – uważa Jakub Jędrys, dyrektor działu doradztwa budowlanego i projektowego Savills. Firma doradcza Savills postanowiła pomóc najemcom powierzchni biurowych publikując poradnik „Powrót do biura”.

Zadaniom tym starają się sprostać również największe kompleksy biurowe. Tak jest między innymi w łódzkim Textorial Parku, gdzie na tryb pracy home office przeszła większość działających tam firm. Teraz zaczynają stopniowo wracać. Co ich czeka?

- Jesteśmy przekonani, że za chwilę nastąpi powszechny powrót do biurowej rzeczywistości. Jest ona jednak inna niż ta, którą znaliśmy dotąd. Zmieniły się zasady relacji między ludźmi, co wymusiło nowe rygory związane z aktywnością pracowników w przestrzeniach biurowych. Jesteśmy na to gotowi – zapewnia Anna Banaś, prezes St. Paul's Developments Polska, właściciela łódzkiego zespołu biurowego Textorial Park.

Ostatnie tygodnie w łódzkim parku biurowym przy ul. Fabrycznej upłynęły na wypracowaniu nowych standardów, które pozwolą na funkcjonowanie biur w warunkach tzw. new reality.

– Wdrażamy wszelkie dostępne na rynku rozwiązania techniczne sprawdzone już na świecie. Przy zachowaniu odpowiednich procedur, będzie tu bezpiecznie i równie komfortowo jak wcześniej – zapewnia prezes Banaś.

Największy nacisk położono na profesjonalną dezynfekcję obiektu. Właśnie w tę metodę zapobiegania zakażeniom gospodarze Textorial Park zaangażowali największe środki. Ozonowaniem zostały objęte wszystkie wspólne przestrzenie. W holach oraz wejściach do budynków Textorial Parku ustawione zostaną lampy UV, skutecznie niszczące drobnoustroje. Przy ich pomocy dezynfekowane będą również toalety.

W recepcjach oraz przy wejściach zwiększono liczbę pojemników z płynami do dezynfekcji. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana będzie do odkażania rąk. Wszystkie powierzchnie wspólne, takie jak windy, klamki, poręcze i toalety, będą co godzinę myte i dezynfekowane przez serwis sprzątający.

Aby nie dotykać klamek zamontowano na nich specjalne pochwyty umożliwiające otwarcie drzwi łokciem. Zmienia się również organizacja ruchu, zasady dostępu do parku biurowego oraz kontaktu z osobami z zewnątrz.

- Pandemia zmieniła sposób w jaki będziemy funkcjonować w przestrzeni biurowej. Musimy dostosować się do nowej sytuacji i pogodzić z tym, że pewne obostrzenia pozostaną z nami jeszcze na długo. A być może niektóre staną się już nowym standardem - dodaje Anna Banaś.

Wśród wielu działań prewencyjnych prezes St. Paul’s Developments Polska podkreśla potrzebę prowadzenia kampanii informacyjnej. - Komunikaty ze szczegółowym wykazem wprowadzonych na terenie naszej siedziby środków zapobiegawczych trafiły już do najemców. Wszyscy rezydenci muszą też zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi nowych zasad poruszania się po obiekcie czy chociażby konieczności zachowania dystansu społecznego. Te na pozór najprostsze zalecenia, mogą sprawiać sporo problemów. Pamiętajmy, że w naszych biurach pracuje blisko 1,5 tysiąca osób - mówi prezes. - Dlatego pojawią się tabliczki wskazujące kierunek poruszania się na terenie obiektu, oznaczenia miejsc, których nie wolno zajmować czy informacje dotyczące konieczności zachowania bezpiecznego odstępu, np. przy recepcji, w salach konferencyjnych czy w kuchni.

Na terenie obiektu wskazane będzie przemieszczanie się głównie klatkami schodowymi. Wszystko po to, żeby z wind, gdzie może dojść do nieuniknionych na tak małej przestrzeni kontaktów, korzystało możliwie jak najmniej osób. Pozostali będą musieli dostosować się do ścisłych zasad określających liczbę osób w windzie oraz zasady postępowania.

Również z potrzeby maksymalnego ograniczenia spotkań, wyznaczone zostały przed budynkami specjalne strefy do odbioru dostarczanych przez kurierów przesyłek. Przestrzeń recepcji, teren przed budynkiem, pasaż, garaż podziemny, hole i windy - traktowane będą jako przestrzeń użyteczności publicznej, więc można będzie poruszać się po nich wyłącznie z osłoniętą twarzą.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa najemcom i ich pracownikom zarządzający wprowadził dodatkowe procedury dla personelu administracyjnego obiektu. Są to wytyczne dotyczące dezynfekcji części wspólnych, noszenia masek, rękawic ochronnych; ozonowania prewencyjnego, używania lamp UV i specjalnych trybów działania instalacji wentylacyjnej HVAC. Dodatkowo odgrodzono stanowiska recepcyjne przesłonami ochronnymi.

Pomimo powszechnej już wiedzy w społeczeństwie o obowiązujących zasadach funkcjonowania w czasie pandemii, w biurowcu nadal stosowane będą programy edukowania, polegające na umieszczenie plakatów informacyjnych zgodnych z zalecaną procedurą mycia rąk w każdej łazience czy specjalne oznakowanie, dotyczące zachowania bezpiecznego odstępu przy recepcjach.

Na terenie kompleksu obowiązuje opracowana przez zarządcę specjalna procedura zapobiegawcza, która powstała na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

wróć do listy

NAPISZ DO NAS